Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Nieuwe locaties zoeken 

Actie 38: inpassing hoogstamboomgaarden in landbouwbedrijven

Deze actie maakt deel uit van de reguliere werking van de Provincie Limburg.

Kies eventueel een foto, beeld,... om je bijdrage te illustreren (max.10 MB).

De provincie Limburg ondersteunt land- en tuinbouwbedrijven bij de vergroening van hun bedrijfsomgeving door landschapsintegratieplannen op te maken en groenadvies te geven. De focus ligt op het gebruik van streekeigen beplantingen, zoals hoogstamboomgaarden. Via het erfbeplantingsproject ‘Boeren planten bij Boeren’, worden deze plannen ook effectief op het terrein uitgevoerd, waarbij hoogstamfruitbomen (onder de vorm van huisboomgaarden) deel uitmaken van de totaalaanplant

Partners

Provincie Limburg, LiSRO, Werkers 

Timing & Stand van zaken

De Provincie Limburg maakt jaarlijks circa 30 landschapsintegratieplannen op.

Resultaten en links

Info over landschapsintegratieplannen vind je hier.

Info over het project 'Boeren planten bij Boeren' vind je hier.