Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Hoogstamboomgaarden als streekeigen oplossing 

Actie 18: Aanplantsysteem boslandbouwsystemen

Deze actie loopt.

Kies eventueel een foto, beeld,... om je bijdrage te illustreren (max.10 MB).

Het departement Landbouw & Visserij stimuleert landbouwers om boslandbouwsystemen, waaronder ook hoogstamboomgaarden, aan te leggen door middel van een aanplantsubsidie. Boslandbouw is een landbouwsysteem waarbij de teelt van bomen of struiken doelbewust gecombineerd wordt met die van een landbouwgewas of het houden van landbouwdieren. Hoogstamboomgaarden, waar fruitteelt en veeteelt gecombineerd worden, zijn hier een klassiek voorbeeld van, maar ook nieuwe, minder voor de hand liggende combinaties, zoals bijvoorbeeld fruitteelt in combinatie met pluimvee of varkensteelt zijn mogelijk. Hierdoor kunnen ook nieuwe vormen van hoogstamboomgaarden ontstaan die beter afgestemd zijn op moderne teeltbehoeften. 

Partners

Departement Landbouw en Visserij

Timing & Stand van zaken

2022: De premie voor het aanplanten van agroforestrypercelen is al enkele jaren beschikbaar.

2023: Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe Gemeenschappelijke landbouwbeleid is er ook een onderhoudssubsidie voor boslandbouwsystemen.

Resultaten en links

Hier vind je de voorwaarden voor het aanvragen van een agroforestrypremie.