Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Hoogstamboomgaarden als streekeigen oplossing 

Actie 45: werking agroforestry

Deze actie loopt.

Kies eventueel een foto, beeld,... om je bijdrage te illustreren (max.10 MB).

Het ILVO maakt deel uit van het Consortium Agroforestry Vlaanderen, dat een werking rond boslandbouwsystemen in Vlaanderen heeft. Dit consortium zet naast onderzoek ook maximaal in op praktische begeleiding, advisering en vorming van mensen die met boslandbouw – met inbegrip van aanplant van hoogstamboomgaarden – aan de slag gaan. 

Partners

Het project wordt getrokken door het Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek. De uitvoering gebeurt door het 'Consortium Agroforestry Vlaanderen' waar ook de Bodemkundige Dienst van België, Inagro, Boerennatuur Vlaanderen, Bos+, Wervel en de  Universiteit Gent in zetelen.

Timing & Stand van zaken

2010: oprichting van het Consortium Agroforestry Vlaanderen 

2020-2024: Project Agroforestry 2025: Dit project mikt op het verhogen van de toepasbaarheid van agroforestry binnen de Vlaamse landbouwsector via het optimaliseren van de verschillende facetten binnen dit teeltsysteem, alsook via de screening en ontwikkeling van haalbare financierings- en verdienmodellen.

Resultaten en links

Het consortium beheert het online kennisloket www.agroforestryvlaanderen.be dat alle kennis en informatie rond het thema boslandbouw bundelt en makkelijk raadpleegbaar maakt. Deze website bevat zowel praktische fiches als projectrapporten, praktijkervaringen, verslagen van excursies,…