Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Ziekten en plagen beheersen 

actie 43: Provinciaal meldpunt bacterievuur

Deze actie loopt permanent door.

Provincie Limburg start een meldpunt voor bacterievuur, waarbij eigenaars volledig ondersteund worden bij zowel de bestrijding van de ziekte als het herstel van de haag.

Partners

Provincie Limburg 

Timing & Stand van zaken

2021: oprichting meldpunt bacterievuur

Het meldpunt werkt doorlopend.

Resultaten en links

2022: er kwamen 65 meldingen over bacterievuur binnen. In 16 gevallen bleek het inderdaad om bacterievuur te gaan en werd de ziekte bestreden.

De Provincie Limburg verstrekt informatie in verband met de bestrijding van bacterievuur op haar website.