home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Minister Diependaele ondertekent intentieverklaring

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele ondertekent op 21 februari de intentieverklaring voor de opmaak van een onroerenderfgoedrichtplan historische landgoederen. Het als monument beschermde kasteel Drie Koningen in Beernem vormt het decor voor de ondertekening.  “Met dit onroerenderfgoedrichtplan willen we een toekomstvisie ontwikkelen voor het bijzondere erfgoed dat op historische landgoederen aanwezig is” zegt minister Matthias Diependaele. “Historische landgoederen bestaan al eeuwenlang, maar worden vandaag geconfronteerd met een heleboel uitdagingen. De instandhouding van erfgoed op deze plaatsen valt soms moeilijk te rijmen met nieuwe verdienmodellen, recreatieve en stedelijke druk, natuur- en landbouwontwikkelingen”.

Vlaanderen telt een groot aantal historische landgoederen, een bijzonder erfgoed dat we koesteren. Landgoederen genieten vaak bekendheid in binnen- en buitenland. Het gaat dan niet alleen over de kasteeldomeinen zelf met hun rijke geschiedenis, maar ook over de omliggende bossen, landbouwgronden en open natuur. Deze onderdelen vormen samen één multifunctioneel geheel dat eveneens een ruimtelijke samenhang vertoont.

Samenwerking als sleutel tot succes

Minister Diependaele ziet in samenwerking de sleutel tot succes om historische landgoederen aan toekomstige generaties door te geven. “Ik wil eigenaars van landgoederen helpen om antwoorden te vinden op de uitdagingen waar ze voor staan. En een onroerenderfgoedrichtplan is daarvoor een geschikt instrument. Het zet in op samenwerking en zoekt naar een nieuw evenwicht tussen behoud en ontwikkeling”, zegt minister Matthias Diependaele. “Ik ben verheugd dat Toerisme Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos en het departement Landbouw en Visserij hun schouders zetten onder dit project. Daarnaast is er een positieve samenwerking met Landelijk Vlaanderen en Historische Woonsteden en Tuinen van België, die de stem van de landgoedeigenaren vertolken.”

Bulskampveld als proeftuin

Het landschapspark Bulskampveld is een goed voorbeeld van een gebied waar historische landgoederen hun stempel drukken op het hedendaagse landschap. Daarom fungeert het landschapspark als proeftuin voor het onroerenderfgoedrichtplan. Van daaruit engageren de provincie West-Vlaanderen en de gemeenten Aalter, Beernem, Oostkamp, Ruiselede en Wingene zich om de visie mee vorm te geven. Zij krijgen ondersteuning van regionaal landschap Houtland en Polders en de onroerenderfgoeddiensten die in de regio actief zijn. “Toch is het de ambitie om oplossingen aan te reiken die relevant kunnen zijn voor historische landgoederen in heel Vlaanderen”, benadrukt minister Diependaele.

Eerst visie, dan actie

Nu de intentieverklaring ondertekend is, starten de partners met de visievorming. Dit zal gebeuren via workshops met belanghebbenden. Het is de bedoeling om tegen 2023 te komen tot een aantal gedragen ambities voor een toekomstgerichte ontwikkeling van historische landgoederen. Na goedkeuring door de Vlaamse Regering worden die ambities dan omgezet in een actieprogramma. Het agentschap Onroerend Erfgoed zal dit programma samen met de partners van het onroerenderfgoedrichtplan realiseren.

Deel op facebook
Deel op twitter