Skip to main content
home-page

0 inspirerende voorbeelden

Raadpleeg de voorbeelden

De toekomst van historische landgoederen

Wat is jouw voorstel?

Visieworkshop historische landgoederen

27-02-2023

Op 27 februari 2023 vond in kasteel Tillegem in Brugge de visieworkshop van het onroerenderfgoedrichtplan historische landgoederen plaats.Tijdens de workshop peilden we naar mogelijke pistes voor een gedragen toekomstvisie. Dit deden we samen met een veertigal belanghebbenden: overheden, intermediaire organisaties, ontwerpers, eigenaren... Hun input vormt de basis voor de visietekst met ambities. Het verslag van de visieworkshop kunt u hier nalezen. 

Minister Diependaele ondertekent intentieverklaring

21-02-2022

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele ondertekent op 21 februari de intentieverklaring voor de opmaak van een onroerenderfgoedrichtplan historische landgoederen. Het als monument beschermde kasteel Drie Koningen in Beernem vormt het decor voor de ondertekening.  “Met dit onroerenderfgoedrichtplan willen we een toekomstvisie ontwikkelen voor het bijzondere erfgoed dat op historische landgoederen aanwezig is” zegt minister Matthias Diependaele. “Historische landgoederen bestaan al eeuwenlang, maar worden vandaag geconfronteerd met een heleboel uitdagingen. De instandhouding van erfgoed op deze plaatsen valt soms moeilijk te rijmen met nieuwe verdienmodellen, recreatieve en stedelijke druk, natuur- en landbouwontwikkelingen”. Vlaanderen telt een groot aantal historische landgoederen, een bijzonder erfgoed dat we koesteren. Landgoederen genieten vaak bekendheid in binnen- en buitenland. Het gaat dan niet alleen over de kasteeldomeinen zelf met hun rijke geschiedenis, maar ook over de omliggende bossen, landbouwgronden en open natuur. Deze onderdelen vormen samen één multifunctioneel geheel dat eveneens een ruimtelijke samenhang vertoont. Samenwerking als sleutel tot succes Minister Diependaele ziet in samenwerking de sleutel tot succes om historische landgoederen aan toekomstige generaties door te geven. “Ik wil eigenaars van landgoederen helpen om antwoorden te vinden op de uitdagingen waar ze voor staan. En een onroerenderfgoedrichtplan is daarvoor een geschikt instrument. Het zet in op samenwerking en zoekt naar een nieuw evenwicht tussen behoud en ontwikkeling”, zegt minister Matthias Diependaele. “Ik ben verheugd dat Toerisme Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos en het departement Landbouw en Visserij hun schouders zetten onder dit project. Daarnaast is er een positieve samenwerking met Landelijk Vlaanderen en Historische Woonsteden en Tuinen van België, die de stem van de landgoedeigenaren vertolken.” Bulskampveld als proeftuin Het landschapspark Bulskampveld is een goed voorbeeld van een gebied waar historische landgoederen hun stempel drukken op het hedendaagse landschap. Daarom fungeert het landschapspark als proeftuin voor het onroerenderfgoedrichtplan. Van daaruit engageren de provincie West-Vlaanderen en de gemeenten Aalter, Beernem, Oostkamp, Ruiselede en Wingene zich om de visie mee vorm te geven. Zij krijgen ondersteuning van regionaal landschap Houtland en Polders en de onroerenderfgoeddiensten die in de regio actief zijn. “Toch is het de ambitie om oplossingen aan te reiken die relevant kunnen zijn voor historische landgoederen in heel Vlaanderen”, benadrukt minister Diependaele. Eerst visie, dan actie Nu de intentieverklaring ondertekend is, starten de partners met de visievorming. Dit zal gebeuren via workshops met belanghebbenden. Het is de bedoeling om tegen 2023 te komen tot een aantal gedragen ambities voor een toekomstgerichte ontwikkeling van historische landgoederen. Na goedkeuring door de Vlaamse Regering worden die ambities dan omgezet in een actieprogramma. Het agentschap Onroerend Erfgoed zal dit programma samen met de partners van het onroerenderfgoedrichtplan realiseren.

Meer nieuws & activiteiten

Blijf op de hoogte

Benieuwd naar wat op stapel staat in Bulskampveld? Wil je meer weten over historische landgoederen? Of wil je betrokken worden bij de verdere stappen van het onroerenderfgoedrichtplan?

Laat het weten!

Een toekomst voor historische landgoederen

Historische landgoederen zijn bijzondere plekken met een rijk erfgoed dat we aan volgende generaties willen doorgeven. Ze bezitten unieke kwaliteiten die we willen activeren. Niet alleen voor de eigenaren en beheerders zelf, maar ook voor de ruimere omgeving. Welke richting we samen uit willen, bepalen we in een gedragen toekomstvisie. Hoe we naar deze toekomst toewerken, krijgt vorm in een actieprogramma. Om een breed draagvlak te creëren, zetten we hard in op samenwerking en participatie.

De tijdlijn hieronder geeft weer welke stappen we zetten om tot een gedragen visie en een gezamenlijk actieprogramma te komen.