home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Visieworkshop in het kasteel van Tillegem

Op 27 februari 2023 organiseerden we een visieworkshop in het kasteel van Tillegem. Tijdens deze visieworkshop bepaalden we met behulp van 10 stellingen welke richting we met onze visie voor historische landgoederen uit willen gaan. We, dat zijn alle partners van het onroerenderfgoedrichtplan historische landgoederen, aangevuld met een groep eigenaren en belanghebbenden buiten de stuurgroep.

Het verloop van de visieworkshop kan je lezen in dit verslag.

De standpunten die de deelnemers tijdens de visieworkshop innamen vormden de basis voor een visietekst die weergeeft welke ambities de partners van het onroerenderfgoedrichtplan samen nastreven.

Deel op facebook
Deel op twitter