home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Actieprogramma

Een toekomstvisie heeft weinig impact als er geen acties aan gekoppeld zijn. Daarom stellen we op basis van de goedgekeurde visie een actieprogramma samen. Het actieprogramma zet de ambities van het richtplan om in concrete acties. Opnieuw is samenwerking en participatie de sleutel.

In een eerste stap, tijdens een workshop op 27 april 2023,  inventariseerden we samen met alle belanghebbenden mogelijke acties om de toekomst van historische landgoederen te verzekeren. 

Vervolgens maakten we op 20 juni 2023 samen met de belanghebbenden een selectie van belangrijke acties. Alle acties werden in volgorde van belangrijkheid geplaatst. De belangrijkste acties werden al verder uitgewerkt.

Daarna toetsten we bij de verschillende partners naar de haalbaarheid van de acties en selecteerden zij acties waarop zij op korte termijn willen en kunnen inzetten. De stuurgroep keurde deze selectie goed op 23 februari 2023. Na goedkeuring door alle partners, leggen we het actieprogramma voor aan de Vlaamse Regering.

Na goedkeuring kunnen we met deze acties aan de slag en bereiden we ook acties voor de langere termijn voor die wa aan een volgende Vlaamse Regering zullen voorleggen.

Deel op facebook
Deel op twitter