Skip to main content
home-page

Actieprogramma

Op basis van een gedragen visie stellen we een actieprogramma samen. Het actieprogramma zet de ambities van het richtplan om in concrete acties. Opnieuw is samenwerking en participatie de sleutel.

In een eerste stap inventariseren we samen met alle belanghebbenden mogelijke acties om de toekomst van historische landgoederen te verzekeren. Die bevraging gebeurt zowel online als tijdens een workshop.

Vervolgens toetsen we via benchmarking naar de haalbaarheid en wenselijkheid van de voorgestelde acties. Alle acties worden in volgorde van belangrijkheid geplaatst. Deze oefening gebeurt tijdens een vergadering, die plaatsvindt in mei 2023.

Ten slotte selecteert de stuurgroep de acties waar zij de komende beleidsperiode op willen inzetten. Al deze acties krijgen een plaats in een actieprogramma dat de Vlaamse Regering ondertekent.