Skip to main content
home-page

Visievorming

Op 27 februari 2023 organiseren we een visieworkshop. Tijdens deze visieworkshop toetsen we via een aantal stellingen welke richting we met onze visie voor historische landgoederen uit willen. We, dat zijn alle partners van het onroerenderfgoedrichtplan historische landgoederen, aangevuld met een groep eigenaren en belanghebbenden buiten de stuurgroep.

Het verloop van de visieworkshop is in dit verslag terug te vinden en ook de begeleidende PowerPointpresentatie kan je nalezen.

De standpunten die de deelnemers tijdens de visieworkshop innemen, worden meegenomen in de visietekst van het onroerenderfgoedrichtplan. Deze visietekst geeft weer welke ambities de partners van het onroerenderfgoedrichtplan samen aangaan.

Daarna wordt de visietekst goedgekeurd en ondertekend door de Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed.