Skip to main content
home-page

Beleidsvoorbereidend onderzoek

Interregproject Innocastle

Het onroerenderfgoedrichtplan historische landgoederen steunt op het beleidsondersteunend onderzoek dat Futures through Design van de Hogeschool Gent voerde in het kader van het Interregproject Innocastle (2018-2022).

Dit project bestond uit twee fasen. Tijdens de eerste fase (2018-2020) maakten partners uit Vlaanderen, Nederland, Spanje, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk een vergelijkende analyse van het beleid en droegen ze learning cases aan. Deze oefening heeft geleid tot een baseline survey met beleidsaanbevelingen.

In de tweede fase (2020-2022) werkte iedere partner een actieplan uit voor een betere omgang met landgoederen. Het onroerenderfgoedrichtplan historische landgoederen is onderdeel van het Vlaamse actieplan.

 

Op weg naar een toekomstvisie voor historische landgoederen

5 november 2020 zetten we de eerste stap in de richting van een toekomstvisie voor historische landgoederen. Samen met Futures Through Design van Hogeschool Gent organiseerde het agentschap Onroerend Erfgoed een colloquium waarop verschillende belanghebbenden hun noden en verwachtingen meegaven. De resultaten zijn terug te vinden in dit verslag. Ze vormen de basis voor de intentieverklaring en de verdere visievorming.

In onderstaande video vind je een samenvatting van de noden en verwachtingen en lichten we al een tipje van de sluier op waar we met het onroerenderfgoedrichtplan historische landgoederen naartoe willen.