home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wie zijn we?

Historische landgoederen hebben voor de samenleving een bijzondere betekenis. Ze herbergen een bijzonder erfgoed dat we koesteren. Historische landgoederen bestaan uit grootschalige open ruimte - akkers, weiden, boomgaarden, moestuinen, siertuinen en parken, bossen en open natuur, dreven, mogelijk ook woon- en dienstgebouwen... - die we als eenheid willen doorgeven aan volgende generaties.

Op een landgoed heeft ieder onderdeel een functie binnen het grotere geheel. Van oudsher dekten inkomsten uit landbouw, bosbouw, jacht – aangevuld met andere activiteiten binnen of buiten het landgoed – de uitgaven voor het onderhoud van de gebouwen en het omringende groen.

Vandaag staan historische landgoederen onder druk. Met het onroerenderfgoedrichtplan willen we deze plaatsen een nieuwe toekomst geven. Dit doen we door eerst een visie op te stellen en er daarna acties aan te koppelen. Heel belangrijk is dat samenwerken met alle belanghebbenden voorop staat. 

Die samenwerking bestaat uit een gevarieerde groep van overheden, intermediaire organisaties, eigenaren, belangengroepen…

De gemene deler die al deze partners verbindt, is dat ze historische landgoederen als unieke en betekenisvolle plekken een duurzame toekomst willen geven. 

Een aantal organisaties geeft het onroerenderfgoedrichtplan mee vorm vanuit de stuurgroep van het project: Landelijk Vlaanderen, Historische Woonsteden en Tuinen van België vzw, het Departement Landbouw en Visserij, het agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, Toerisme Vlaanderen en het agentschap Onroerend Erfgoed. Futures through Design van de Hogeschool Gent biedt inhoudelijke ondersteuning tijdens dit traject.

Zetelen ook in de stuurgroep: de gemeenten Aalter, Beernem, Oostkamp, Ruiselede en Wingene, de provincie West-Vlaanderen, de IOEDs Meetjesland, Raakvlak en Radar, het Regionaal Landschap Houtland en Polders. Zij vertegenwoordigen ons proefproject, de regio Bulskampveld. Dit gebied tussen Brugge en Gent staat bekend om zijn grote concentratie aan historische landgoederen.

 

 

Op 21 februari 2022 maakten de partners de samenwerking officieel door het ondertekenen van een ambitieuze intentieverklaring:

“We willen historische landgoederen duurzaam ontwikkelen door vanuit een gedeeld begrip samen te werken aan beleid- en beheergerichte oplossingen voor deze multifunctionele en betekenisvolle plaatsen”

Deze intentieverklaring werd verder uitgewerkt in een begeleidend document, waarmee de ondertekenaars kracht bijzetten aan hun wens om samen te werken aan een toekomstvisie voor historische landgoederen.

 

Deel op facebook
Deel op twitter