home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Workshop visie finaliseren en acties inventariseren

Op 27 april 2023 organiseerden we een workshop in het  VAC Brugge met als doel de visietekst ontstaan na de worskhop van 27 februari 2023 af te toetsen.

Tijdens deze workshop werkten we aan 7 tafels. Via een doorschuifsysteem kon iedere deelnemer zijn opmerkingen formuleren op de visietekst.

Op basis van deze opmerkingen werkten we een voorstel voor onroerenderfgoedrichtplan uit, dat wij ter goedkeuring voorlegden, aan de stuurgroep.

Dit zijn de 7 finale ambities voor het richtplan historische landgoederen:

1. We leveren maatwerk en geven generieke regelgeving een landgoedspecifieke invulling
2. We bevorderen maatschappelijk verantwoord ondernemerschap op historische landgoederen
3. We geven ruimte aan innovatie en ontwikkeling die aansluit bij de ziel van de plek
4. We stimuleren de multifunctionaliteit van historische landgoederen
5. We versterken de eenheid van beheer van historische ensembles
6. We ondersteunen eigenaren en beheerders in het duurzaam beheer van historische
landgoederen
7. We bouwen aan vertrouwen en spreken dezelfde taal

Daarnaast peilden we bij de deelnemers al naar mogelijke acties om de ambities te realiseren.

Deel op facebook
Deel op twitter