home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Waar willen we naartoe met het hoogstamboomgaardenbeleid

Op 10 juni 2017 ondertekenden de Vlaamse overheid, de Provincie Limburg en 15 Haspengouwse gemeenten een intentieverklaring om het traditionele hoogstamboomgaardenlandschap van Haspengouw te bewaren.

“We willen hoogstambomen koesteren als waardevolle streekeigen landschapselementen en samenwerken aan een duurzame verankering van hoogstamboomgaarden in het Haspengouwse landschap” : zo luidt de ambitieuze doelstelling.

Na een jaar van onderzoek, waarin we de huidige toestand in kaart brachten, kansen en knelpunten detecteerden en wensen en noden van verschillende belanghebbenden verzamelden, wordt het tijd om deze doelstelling verder uit te werken in een visie met duidelijke ambities voor de toekomst van het Haspengouwse hoogstamboomgaardenlandschap. Deze ambities formuleren we samen met de belanghebbenden tijdens een visieworkshop op 5 oktober 2018. De resultaten van deze workshop vormen de basis voor de visie die eind dit jaar aan de Vlaamse Regering wordt voorgelegd.

Deel op facebook
Deel op twitter