Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Areaal semi-dynamisch bewaren

Actie 5: Hoogstamboomgaarden inventariseren

Deze actie is gepland.

We werken een handleiding uit voor het inventariseren en waarderen van hoogstamboomgaarden waar lokale partners verder mee aan de slag gaan met als einddoel alle hoogstamboomgaarden in de regio in kaart te brengen. Dit zal wellicht enkele jaren in beslag nemen.

Partners

Intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten Oost en Haspengouw West

gemeente Kortessem

Timing & Stand van zaken

2021: De Nationale Boomgaardenstichting voerde in opdracht van het agentschap Onroerend Erfgoed een inventarisatie uit in 54 boomgaarden met als doel een inventarisatiehandleiding uit te werken.

2022: De inventarisatiehandleiding werd uitgewerkt en getest door een aantal lokale besturen.

Resultaten en links

Ter voorbereiding van deze werden 54 hoogstamboomgaarden geïnventariseerd en een inventarisatiehandleiding opgesteld. De resultaten kan je raadplegen via onderstaande links:

  • onderzoeksrapport: beschrijft de uitvoering van de inventarisatie en de opmaak van de inventarisatiemethodologie 
  • gebruiksrapport: bevat een praktische handleiding voor het inventariseren van hoogstamboomgaarden
  • boomgaardenfiches: een korte beschrijving van de 54 geïnventariseerde hoogstamboomgaarden