home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Areaal semi-dynamisch bewaren

Ambitie 1: We houden het bestaande areaal hoogstamboomgaarden in Haspengouw dynamische wijze in stand

13
0

Willekeurig Populair Recent

Areaal semi-dynamisch bewaren

Actie 11: Publiekswerking

Deze actie vindt op regelmatige tijdstippen doorheen het jaar plaats.

0 0
lees meer

Areaal semi-dynamisch bewaren

Actie 4: nulmeting boomgaardenareaal

Deze actie is gepland.

0 0
lees meer

Areaal semi-dynamisch bewaren

Actie 1: Geïntegreerde inventaris en waarderingsmethodologie

Deze actie is uitgevoerd.

0 0
lees meer

Areaal semi-dynamisch bewaren

Actie 12: Communicatie over het belang van hoogstamboomgaarden

Deze actie vindt doorlopend op regelmatige tijdstippen plaats.

0 0
lees meer

Areaal semi-dynamisch bewaren

Actie 5: Hoogstamboomgaarden inventariseren

Deze actie is gepland.

0 0
lees meer

Areaal semi-dynamisch bewaren

Actie 6: Geïntegreerd afwegingskader vergunningenbeleid

Deze actie is uitgevoerd.

0 0
lees meer

Areaal semi-dynamisch bewaren

Actie 2: inventarisatie natuurboomgaarden

Deze actie is in uitvoering.

0 0
lees meer

Areaal semi-dynamisch bewaren

Actie 9: Stedenbouwkundige verordeningen beplantingen

Deze actie is uitgevoerd.

0 0
lees meer

Areaal semi-dynamisch bewaren

Actie 13: Ruimtelijke uitvoeringsplannen voor hoogstamboomgaarden

Deze actie is uitgevoerd.

0 0
lees meer

Areaal semi-dynamisch bewaren

Actie 10: Sensibiliseringsfilmpjes hoogstamboomgaarden

Deze actie is in uitvoering.

0 0
lees meer

Areaal semi-dynamisch bewaren

Actie 3: Onderzoek hoogstamboomgaarden identificeren en opvolgen via Artificial Intelligence

Deze actie is uitgevoerd.

0 0
lees meer

Areaal semi-dynamisch bewaren

Actie 8: Controle op behoud en heraanplant

Deze actie maakt deel uit van de reguliere werking van de gemeenten.

0 0
lees meer

Areaal semi-dynamisch bewaren

Actie 7: compensatie bij omgevingsvergunningen

Deze actie maakt deel uit van het regulier beleid van de Haspengouwse gemeenten.

0 0
lees meer