home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Areaal semi-dynamisch bewaren

Actie 3: Onderzoek hoogstamboomgaarden identificeren en opvolgen via Artificial Intelligence

Deze actie is in uitvoering.

Kies eventueel een foto, beeld,... om je bijdrage te illustreren (max.10 MB).

Deze actie kadert in lopend onderzoek naar de herkenning (en opvolging in de tijd) van boomkruinen en andere (kleine) landschapselementen aan de hand van innovatieve technieken (satellietbeelden en andere
geografische datalagen, gecombineerd met geavanceerde analysetechnieken als AI), met het oog op integratie in de Biologische Waarderingskaart. Binnen dat onderzoek zal speciale aandacht uitgaan naar de case van hoogstamboomgaarden in Haspengouw, met als doel een latere toepassing over geheel Vlaanderen. Het inzetten van dergelijke digitale methodes laat toe om op een snelle manier de evolutie van het areaal op te volgen. 

Partners

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek leidt dit onderzoek en werkt voor de uitvoering hiervan samen met het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling en het Agentschap Informatie Vlaanderen. Het Agentschap Natuur en Bos gaat met de resultaten aan de slag voor het uitwerken van een handhavingstool.

Timing & Stand van zaken

2022: uittesten van de techniek in 5 proefgebieden, waaronder Borgloon.

2023: er wordt een boomkruinenkaart opgemaakt voor heel Vlaanderen. Deze wordt in de loop van het jaar ter beschikking gesteld op geopunt. Ondertussen werkt het Agentschap Natuur en Bos ook een handhavingstool uit voor het opvolgen van kleine landschapselementen (voorlopig enkel in de 5 proefgebieden). Dit instrument kan later ook ingezet worden voor hoogstamboomgaarden.

Resultaten en links

Je kan het rapport dat het onderzoek in de vijf proefgebieden beschrijft hier lezen.