Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Areaal semi-dynamisch bewaren

Actie 2: inventarisatie natuurboomgaarden

Deze actie is in uitvoering.

Kies eventueel een foto, beeld,... om je bijdrage te illustreren (max.10 MB).

Het Provinciaal Natuurcentrum inventariseert samen met de Likona de biodiversiteit voor ongewervelden van hoogstamboomgaarden. Deze studie volgt het leven in de hoogstamboomgaard gedurende een langere periode en verschaft ons meer inzicht in de aanwezige (bijzondere) soorten en de hoogstamboomgaard als habitat.

Partners

Provinciaal Natuur Centrum in samenwerking met de Likona Werkgroep ongewervelden

Timing & Stand van zaken

  • 2017-2021: In 43 hoogstamboomgaarden werd de biodiversiteit in kaart gebracht. Hieruit bleek dat oude hoogstamboomgaarden bijzondere en zeldzame ongewervelden herbergen.
  • 2022-2025: Er worden bijkomend 8 hoogstamboomgaarden ge├»nventariseerd