Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Areaal semi-dynamisch bewaren

Actie 9: Stedenbouwkundige verordeningen beplantingen

Deze actie is uitgevoerd.

De gemeente Wellen heeft een stedenbouwkundige verordening betreffende beplantingen. Deze vraagt een kapvergunning voor alle loofbomen met een stamomtrek vanaf 30 cm, waardoor ook hoogstamboomgaarden die niet onder het Vlaams omgevingsvergunningenbeleid vallen een extra bescherming genieten.

Partners

Wellen

Timing & Stand van zaken

De verordening is van kracht sinds september 2012.