Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Areaal semi-dynamisch bewaren

Actie 4: nulmeting boomgaardenareaal

Deze actie is gepland.

Kies eventueel een foto, beeld,... om je bijdrage te illustreren (max.10 MB).

De Nationale Boomgaardenstichting voert in samenwerking met de Haspengouwse gemeenten een nulmeting van het boomgaardenareaal per gemeente uit, gebruikmakend van luchtfoto-analyse gecombineerd met terreinonderzoek. Door deze nulmeting te vergelijken met het artificiële intelligentie-onderzoek (actie 3), krijgen we een goed zicht op de betrouwbaarheid van de digtale technieken en hoe we deze het best kunnen inzetten. De nulmeting heeft als doel om na enkele jaren de effecten van het actieprogramma op het terrein te kunnen meten.

Partners

Nationale boomgaardenstichting, IOED, Oost, IOED Haspengouw West, Haspengouwse gemeenten

Timing & Stand van zaken

2022: De Nationale Boomgaardenstichting werkte samen met de Hogeschool Limburg een methodiek uit om de nulmeting uit te voeren.

Resultaten en links

De Nationale Boomgaardenstichting geeft een summier overzicht van het boomgaardenareaal in Vlaanderen op zijn website.