Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Areaal semi-dynamisch bewaren

Actie 13: Ruimtelijke uitvoeringsplannen voor hoogstamboomgaarden

Deze actie is uitgevoerd.

De gemeenten Sint-Truiden en Wellen bakenden ‘hoogstamboomgaardenkernen’ af in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan . Hiermee beschermen ze de aanwezige hoogstamboomgaarden in bepaalde zones van de gemeente en leggen hier extra vergunningsvoorwaarden op. De RUP’s geven ook aan waar het wenselijk is om nieuwe hoogstamboomgaarden toe te voegen.

Partners

Sint-Truiden, Wellen 

Timing & Stand van zaken

Het RUP groene waarden in Sint-Truiden werd goedgekeurd in 2006.

Het RUP Gemeentelijke natuurkernen in Wellen werd goedgekeurd in 2011.

De voorwaarden van beide RUP's blijven permanent van kracht.

Resultaten en links

Je kan de ruimtelijke uitvoeringsplannen raadplegen via onderstaande links: