Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Areaal semi-dynamisch bewaren

Actie 6: Geïntegreerd afwegingskader vergunningenbeleid

Deze actie is uitgevoerd.

Kies eventueel een foto, beeld,... om je bijdrage te illustreren (max.10 MB).

Partners

Het agentschap Onroerend Erfgoed trekt dit project en werkt hiervoor samen met de Vlaamse partners (Agentschap voor Natuur en Bos, Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Landmaatschappij), Provinciale en regionale partners (Provincie Limburg, Provinciaal Natuurcentrum, Provinciale Erfgoedcel, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Nationale Boomgaardenstichting) en de Haspengouwse gemeenten.

Timing & Stand van zaken

  • juni 2020: Het agentschap Onroerend Erfgoed schrijft een externe opdracht uit voor de gezamenlijke uitvoering van actie 1, actie 6 en actie 28.
  • oktober 2020: de studie wordt gegund aan Landmax en de Nationale Boomgaardenstichting voor een bedrag van 103.866,40 euro.
  • 17 november 2021: overleg met steden en gemeenten met als doel een beter zicht te krijgen op de problemen en uitdagingen van vergunningverleners
  • 31 maart 2022: brainstorm met steden en gemeenten over de inhoud en vormgeving van een afwegingskader vergunningen.
  • april 2022 - oktober 2022: uitwerken van een afwegingskader voor vergunningen
  • 17 november 2022: bespreken van het afwegingskader met de verschillende belanghebbenden
  • november 2022: afwerken van het afwegingskader vergunningen
  • december 2022: We bundelden de resultaten van de studie in een onderzoeksrapport, dat alle informatie met betrekking tot het onderzoek bevat, en een gebruiksrapport dat alle gebruikstools bundelt.

 

Resultaten en links

De studie werd afgerond in december 2022 en leidde tot volgende documenten die opgenomen zijn in het gebruiksrapport: 

  • waarderingsmethodologie: deze beschrijft de verschillende waarden die (kunnen) voorkomen in hoogstamboomgaarden (op basis van literatuur en de casestudy van 50 hoogstamboomgaarden) en hoe deze te herkennen, te onderzoeken en te beschrijven. De waarderingsmethodologie heeft als doel om vast te stellen welke waarden in hoogstamboomgaarden aanwezig zijn en in welke mate. In combinatie met de afwegingskaders voor vergunningen (actie 6) en beheer (actie 28) helpt dit kader om gemotiveerde beleids- en beheersmaatregelen voor hoogstamboomgaarden te nemen.
  • afwegingskader vergunningen: dit kader heeft als doel de vergunningverleners bij te staan in het nemen van beslissingen rond vergunningsaanvragen zoals kapvergunningen. Het afwegingskader bevat een overzicht van de regelgeving en geeft handvaten voor het beoordelen van vergunningsaanvragen en het opleggen van voorwaarden rekening houdend met de waarden die aanwezig zijn in de hoogstamboomgaard.