Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Hoogstamboomgaarden als streekeigen oplossing 

Actie 16: Aankoopbeleid hoogstamboomgaarden

Deze actie is gepland.

Als zich een opportuniteit aandient, kopen Hoeselt, Riemst en de Provincie Limburg k (potentieel) waardevolle hoogstamboomgaarden aan om in te schakelen als natuurverbinding

Partners

Hoeselt, Riemst, Provincie Limburg

Timing & Stand van zaken

Deze actie is afhankelijk van grond die te koop aangeboden wordt en het beschikbare budget op de beleidskredieten.