Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Op maat beheren 

Actie 33: Geïntegreerde beheersovereenkomsten in Voeren

Deze actie loopt.

Kies eventueel een foto, beeld,... om je bijdrage te illustreren (max.10 MB).

Structurele ondersteuning van het hoogstamboomgaardenbeheer op Vlaams niveau ontbreekt.  Beheersovereenkomsten zijn een vertrouwd recept dat zijn sporen al verdiend heeft. Binnen dit proefproject willen we experimenteren met een resultaatsgerichte en sectoroverschrijdende versie van dit instrument. Het project focust op beheersovereenkomsten voor kleine landschapselementen, waaronder hoogstamboomgaarden, waarvoor momenteel nog geen beheersovereenkomsten mogelijk zijn. Binnen het project moeten we hiervoor dus een nieuw beheerpakket opmaken en hier beheermaatregelen aan koppelen. Het afwegingskader beheermaatregelen (actie 28) zal hiervoor de nodige input voorzien. Na evaluatie van dit proefproject kunnen we bij herziening van het actieprogramma (ca. 2024) dit instrument verder uitrollen over heel Haspengouw en eventueel andere regio’s in Vlaanderen, waarbij we rekening houden met de lessen die we uit dit project trekken.

Partners

Dit project wordt getrokken door het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en de Vlaamse Landmaatschappij. Het agentschap Natuur en Bos, het agentschap Onroerend Erfgoed, het departement Landbouw en Visserij, de Provincie Limburg en de gemeente Voeren werken hieraan mee.