Ontdek het actieprogramma voor hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren

Alle partners werkten samen aan een actieprogramma dat maar liefst liefst 46 acties bevat om het typische Haspengouwse landschap te bewaren en te versterken.

Van visie tot uitvoering

In 2016 startten we met een project om het verdwijnen van de hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren tegen te gaan. Participatie is een belangrijk onderdeel van dit project. Sinds de start in 2016 zijn meer dan 2000 mensen betrokken bij de opmaak van de visie: ofwel door deel te nemen aan onderzoek waarbij we de waarden en knelpunten van hoogstamboomgaarden in kaart brachten ofwel door actief mee na te denken over de richting die we uit willen gaan of door acties voor te stellen die nodig zijn om de ambitieuze visie waar te maken. Via deze tijdlijn kan je het proces volgen.

Intentieverklaring

16 juni 2016

Onderzoek en visievorming

2017-2019

Goedkeuring visie

24 mei 2019

Samen denken over acties

2019-2021

Goedkeuring actieprogramma

30 september 2022

Uitvoering actieprogramma

2022-2025