Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Op maat beheren 

Actie 36: Onderzoek naar het inzetten van premie cultuurhistorische landschapszorg.

Deze actie is gepland.

Kies eventueel een foto, beeld,... om je bijdrage te illustreren (max.10 MB).

Eigenaars van beschermde hoogstamboomgaarden kunnen beroep doen op een erfgoedpremie voor het onderhoud, maar dit gaat slechts om een klein percentage hoogstamboomgaarden en bovendien is eerst de opmaak van een beheerplan vereist. Hoogstamboomgaarden zijn een identiteitsbepalend element in Haspengouw en vragen dus om algemene landschapszorg. Daarom onderzoekt het agentschap Onroerend Erfgoed hoe de ‘premie voor maatregelen ten behoeve van de cultuurhistorische landschapszorg’ kan ingezet worden voor het ondersteunen van het beheer van het Haspengouws hoogstamboomgaardenlandschap. Artikel 10.2.1 van het onroerenderfgoeddecreet maakt het toekennen van dergelijke premie mogelijk.  Het agentschap Onroerend Erfgoed onderzoekt dit en werkt een voorstel uit met het oog op inwerkingtreding uiterlijk bij de eerste herziening van dit actieprogramma (ca 2024).

Partners

agentschap voor Onroeren Erfgoed