home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Op maat beheren 

Actie 28: Geïntegreerd afwegingskader beheersmaatregelen

Deze actie is uitgevoerd.

Kies eventueel een foto, beeld,... om je bijdrage te illustreren (max.10 MB).

Het bepalen van de gewenste en mogelijke beheermaatregelen is afhankelijk van veel verschillende factoren, zoals de aanwezigheid van bijzondere rassen, biodiversiteit in de hoogstamboomgaard, omgevingsfactoren (bijvoorbeeld laagstamteelt, natuurkernen, recreatieve routes,…), functie van de hoogstamboomgaard, wensen van de eigenaar/beheerder, enz. Het agentschap Onroerend Erfgoed maakt samen met de partners een geïntegreerd afwegingskader beheermaatregelen op dat al deze factoren in rekening brengt en moet toelaten om op een relatief eenvoudige manier tot gepaste beheerkeuzes te komen. Het afwegingskader zal aangeven wat het noodzakelijke minimumbeheer is en welke maatregelen geschikt zijn voor welke doelen. Het is een hulpmiddel voor het opstellen van beheerplannen en beheervisies voor hoogstamboomgaarden en bij het uitwerken van beheerpakketten in het kader van beheersovereenkomsten voor hoogstamboomgaarden.

Partners

Het agentschap Onroerend Erfgoed trekt dit project en werkt hiervoor samen met de Vlaamse partners (Agentschap voor Natuur en Bos, Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Landmaatschappij), Provinciale en regionale partners (Provincie Limburg, Provinciaal Natuurcentrum, Provinciale Erfgoedcel, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Nationale Boomgaardenstichting) en de Haspengouwse gemeenten.

Timing & Stand van zaken

  • juni 2020: Het agentschap Onroerend Erfgoed schrijft een externe opdracht uit voor de gezamenlijke uitvoering van actie 1, actie 6 en actie 28.
  • oktober 2020: de studie wordt gegund aan Landmax en de Nationale Boomgaardenstichting voor een bedrag van 103.866,40 euro.
  • april 2021-juni 2021: Inventarisatie en waardering van 50 hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren. De verschillende partners bepaalden samen de te inventariseren parameters en waarden  tijdens een online workshop. In de geselecteerde hoogstamboomgaarden werden de waarden en kenmerken voor erfgoed natuur, landbouw, toerisme en de gemeenschap/maatschappij in kaart gebracht. Deze dient als basis voor het uitwerken van een beheerkader.
  • augustus - oktober 2022: uitwerken beheerkader. 
  • november 2022-december 2022: We bundelden de resultaten van de studie in een onderzoeksrapport, dat alle informatie met betrekking tot het onderzoek bevat, en een gebruiksrapport dat alle gebruikstools bundelt.