Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Op maat beherenĀ 

Actie 37: Provinciale onderhoudssubsidie klein erfgoed en ondersteuningsovereenkomst soortenbeheer.

Deze actie loopt.

De provincie Limburg geeft gerichtere subsidies aan eigenaars . Zo geeft het Provinciaal centrum voor cultureel erfgoed subsidies voor het onderhoud en de restauratie van niet beschermd historisch klein erfgoed, zoals poorten van hoogstamboomgaarden. Het Provinciaal Natuurcentrum kan ondersteuningsovereenkomsten afsluiten met beheerders waar bijzondere soorten in hun hoogstamboomgaarden gevonden werden, zodat het beheer optimaal afgestemd wordt op het behoud van deze soorten.

Partners

Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed, Provinciaal Natuurcentrum