Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Op maat beherenĀ 

Actie 41: beheer veteraanfruitbomen

bezig

Het Provinciaal Natuurcentrum heeft aan Treehive ,binnen een biodiversiteitsproject, de kans gegeven om veteraanfruitbomen in Voeren een aangepast beheer te geven. Veteraanfruitbomen hebben een hoge ecologische en historische waarde omdat ze een specifieke habitat vormen voor zeldzame soorten. De bomen zelf zijn vaak een belangrijke genenbron van oude fruitsoorten. Treehive specialiseert zich in het beheer van veteraanfruitbomen, die een andere aanpak nodig hebben dan jongere fruitbomen (bijvoorbeeld kroonreductie, beheer maretak) en vult zo een hiaat in de kennis van fruitbomenbeheer.