Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Op maat beheren 

Actie 47: Soortenbeschermingsprogramma Vliegend Hert 

Het soortenbeschermingsprogramma is opgemaakt, de uitvoering loopt.

Het Vliegend Hert is een dood-houtkever die nood heeft aan een halfopen leefgebied  zoals hakhout, parklandschappen, bosranden en hoogstamboomgaarden. Behoud en herstel van deze habitats en het realiseren van verbindingen zijn  belangrijk voor het voortbestaan en de verspreiding van de soort. Daarnaast moet er ook ingezet worden op een soortgericht beheer door het open karakter van hoogstamboomgaarden te behouden en oude en dode fruitbomen te laten staan om voldoende dood hout te hebben. In vele gevallen is het aanplanten van nieuwe hoogstammen belangrijk om toekomstig dood hout te voorzien en om het boomgaardkarakter te bewaren. Vooral kerselaars en moerbeien zijn interessant omdat ze als voedselplant voor de volwassen kevers dienen. Hoogstamboomgaarden kunnen verder versterkt worden door het aanplanten van hagen, houtkanten of knotbomen.

Partners

Agentschap voor Natuur en Bos.