Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Gezamenlijk stimulerend basisbeleid voeren 

Actie 39: Oprichten hoogstamboomgaardenloket

Het hoogstamboomgaardenloket is opgericht. De werking ervan loopt.

Kies eventueel een foto, beeld,... om je bijdrage te illustreren (max.10 MB).

Het hoogstamboomgaardenloket is één aanspreekpunt voor eigenaars en lokale besturen voor alles wat met hoogstamboomgaarden te maken heeft.

De taak van het hoogstamboomgaardenloket is tweeledig:

  1. het loket als kennis- en adviescentrum: eerste aanspreekpunt voor eigenaars, landbouwers, openbare besturen, ondernemers bij alle aspecten van hoogstamboomgaardeninrichting, -beheer en gebruik (aanleg, beheer, waardering, verwerking van fruit, vermarkting,…), maar ook het ondersteunen van eigenaars/beheerders bij opmaak van beheersplannen, financiële regelingen, groepsaankopen en -verkopen, enz.
  2. pro-actief initiëren en begeleiden van herstel, onderhoud en aanleg van nieuwe hoogstamboomgaarden. In een tweede fase kan hier mogelijk ook de coördinatie en opvolging van geïntegreerde beheersovereenkomsten voor hoogstamboomgaarden onder gebracht worden (zie actie 33)

Partners

Het hoogstamboomgaardenloket is ondergebracht bij het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren dat hiervoor nauw samenwerkt met de Nationale Boomgaardenstichting. Het agentschap Onroerend Erfgoed en het Regionaal Landschap financieren het loket.

Timing & Stand van zaken

1 januari 2023: oprichting hoogstamboomgaardenloket