Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

Gezamenlijk stimulerend basisbeleid voeren 

Actie 44: projecten met aandacht voor hoogstamboomgaarden

Deze actie is gepland.

Kies eventueel een foto, beeld,... om je bijdrage te illustreren (max.10 MB).

We blijven zoeken naar opportuniteiten om gebiedsgerichte landschapsbeheerprojecten met aandacht voor hoogstamboomgaarden op te zetten en uit te voeren. Het Regionaal landschap bereidt een aanvraag voor voor de oprichting van een landschapspark in het kerngebied van Haspengouw. Hoogstamboomgaarden zullen als typisch cultuurhistorisch klein landschapselement in de werking van het landschapspark een belangrijke rol innemen. Uitvoering is onder voorbehoud van goedkeuring.

Partners

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en de Nationale Boomgaardenstichting voeren deze projecten uit in samenwerking met de gemeenten Alken, Bilzen, Diepenbeek, Gingelom, Heers, Herk-de-Stad, Hoeselt, Nieuwerkerken,
Riemst, Sint-Truiden, Tongeren, Voeren, Wellen. De projecten worden gesubsidieerd door het Departement Landbouw en Visserij en het departement Omgeving.