Skip to main content
home-page

Over Onroerenderfgoedrichtplannen

Een onroerenderfgoedrichtplan is een instrument om erfgoed te behouden en te ontwikkelen voor de toekomst. Zo een plan kan je opmaken voor een afgebakend gebied zoals een riviervallei of een fortengordel, of rond een bepaald thema zoals sociale huisvesting of hoogstamboomgaarden. Aan een onroerenderfgoedrichtplan zijn geen juridische gevolgen gekoppeld.

Bij de opmaak van een onroerenderfgoedrichtplan staan samenwerking en participatie centraal.

Eerst werken alle partners samen aan een langetermijnvisie voor het erfgoed. Staan alle neuzen in dezelfde richting? Dan is het tijd om een actieprogramma op te stellen met concrete acties van de verschillende partners om de gezamenlijke ambities op het terrein te realiseren. De partners kunnen dit actieprogramma regelmatig aanpassen en actualiseren.

Ontdek meer informatie over de procedure en methodologie voor de opmaak van een onroerenderfgoedrichtplan op de website van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed.

 

Ontdek meer informatie