Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Van visie tot uitvoering

In 2016 startten we met het project in Riemst om een visie te ontwikkelen op de mergelgroeven waarbij een evenwicht gezocht wordt tussen optimale stabiliteit voor de openbare veiligheid en waarbij tegelijkertijd zoveel mogelijk erfgoed- en natuurwaarden behouden blijven. Een participatief traject waarbij de gemeente, Vlaamse Overheid en eigenaren betrokken zijn resulteerde in een onroerenderfgoedrichtplan en een actieprogramma om dit plan te realiseren.

Via de tijdlijn kan je het proces volgen.

Intentieverklaring

5 december 2016

Onderzoek en visievorming

2017-2019

Goedkeuring visie – 26 april 2019

26 april 2019

Samen denken over acties

2019-2021

Goedkeuring actieprogramma

19 juli 2021

Uitvoering actieprogramma

2021-2025