home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Geplande activiteiten

WORKSHOP: INVENTARISATIE ACTIES
27 maart 2023 - VAC Brugge

Op 27 maart 2023 organiseren we in het kader van het onroerenderfgoedrichtplan historische landgoederen een actieworkshop. We stellen de resultaten van de visieworkshop voor en koppelen er concrete acties aan. Deelnemers worden uitgenodigd, maar je kan jouw ideeën ook online indienen.

 

WORKSHOP: PRIORITEREN ACTIES
midden mei 2023 – locatie nog te bepalen

Na de inventarisatie van mogelijke acties gaan we hun haalbaarheid en wenselijkheid na. Dit doen we opnieuw samen. Deze afweging leidt tot een prioritering van mogelijke acties, waarmee de stuurgroep van het onroerenderfgoedrichtplan mee aan de slag kan.

 

STUURGROEP: ACTIES SELECTEREN
Eind juni 2023 – locatie nog te bepalen

De stuurgroep selecteert de acties waar we samen op willen inzetten om de visie te realiseren. De geselecteerde acties bundelen we in een actieprogramma. Aan iedere actie koppelen we een uitvoerder en een timing.

 

Deel op facebook
Deel op twitter