home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Alle neuzen in dezelfde richting

Op 16 juni 2017 ondertekenden 15 Haspengouwse gemeenten, de Provincie Limburg, het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en de Vlaamse overheid een intentieverklaring om samen na te denken over en te werken aan een toekomstplan voor hoogstamboomgaarden in Haspengouw.

Lees de volledige intentieverklaring.

De kern van deze intentieverklaring is in één zin samen te vatten:

We willen hoogstamboomgaarden koesteren, niet enkel als herinnering aan een bijna vervlogen periode uit de fruitproductie maar als landschapselementen die ook nu nog waardevol zijn omwille van de oude fruitrassen die ze herbergen, de hoge natuurwaarde, hun schoonheid, het toerisme… En nog belangrijker:: als een symbool voor het alom gekende en gewaardeerde Haspengouwse landschap.

Zorg dragen voor dit landschap kan niet zonder ook zorg te dragen voor de hoogstamboomgaarden die er deel van uitmaken en er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Zorgen voor het Haspengouwse landschap zal meer verbondenheid met dit landschap teweegbrengen en een motor zijn voor streekontwikkeling.

Daarnaast willen we samen met iedereen werken aan een toekomst voor de hoogstamboomgaarden in Haspengouw. De intentieverklaring is een initiatief van verschillende partners. Iedereen die wil meewerken kan aansluiten. Hoe groter de hoogstamboomgaardengemeenschap, hoe veelbelovender de toekomst van deze boomgaarden eruitziet!

Op verschillende tijdstippen werken we samen met lokale verenigingen, eigenaars, ondernemers, experten, burgers… We willen  zoveel mogelijk mensen  betrekken en mee laten werken aan het toekomstplan voor de hoogstamboomgaarden in Haspengouw.

Het project wil ook een duurzame verankering van hoogstamboomgaarden garanderen. Dit wil zeggen dat we hoogstamboomgaarden niet enkel willen beschermen en financieel ondersteunen, maar dat we ook willen zoeken naar nieuwe functies, moderne uitbatingsmogelijkheden… zodat we een meerwaarde creëren voor de hoogstamboomgaarden in het landschap. Enkel dan zal hun toekomst op langere termijn verzekerd zijn.

Tot slot passen we het toekomstplan voor hoogstamboomgaarden aan aan de hedendaagse maatschappij en de dynamiek van het landschap. Hoogstamboomgaarden zijn levend erfgoed die deel uitmaken van een landschap dat constant verandert en evolueert.

Deel op facebook
Deel op twitter