home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Zorgen voor hoogstamboomgaarden: een uitdaging!

Hoogstamboomgaarden zijn waardevolle landschapselementen, kunnen talrijke functies vervullen en de gemeenschap vindt het belangrijk dat ze behouden blijven. Toch verdwijnen er jaarlijks nog steeds heel wat hoogstamboomgaarden uit Haspengouw.

Dat komt omdat de zorg voor deze landschapselementen niet vanzelfsprekend is. Er kruipt heel wat tijd en geld in het onderhouden van hoogstamboomgaarden en ze brengen nauwelijks op. Eigenaars krijgen onvoldoende waardering en ondersteuning voor de inspanningen die ze leveren, waardoor ze soms afhaken.

Gelukkig zijn er ook nieuwe kansen voor hoogstamboomgaarden, zoals de stijgende vraag naar authentieke lokale producten en de stijgende aandacht voor streekidentiteit en het daaraan gekoppelde toerisme. Een overzicht van alle kansen en knelpunten voor het behoud van hoogstamboomgaarden die we tijdens het onderzoek noteerden, vind je hier.

Willen we de hoogstamboomgaarden behouden, dan moeten we de knelpunten wegwerken en de kansen benutten. De visie voor hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren, die minister Bourgeois op 24 mei 2019 goedkeurde, is alvast een stap in de goede richting.

Deel op facebook
Deel op twitter