home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Het hoort bij de streek

Tijdens verschillende bevragingen en interviews met mensen uit de lokale bevolking bleek dat ook de Haspengouwse gemeenschap veel waarde hecht aan hoogstamboomgaarden.

Uiteraard zijn de meningen soms verdeeld: de ene vindt de oude rassen belangrijk, de andere de natuurwaarde en nog een andere waardeert het mooie zicht vanuit zijn raam. Toch zijn er enkele dingen waar quasi iedereen het over eens is: Hoogstamboomgaarden horen bij de streek, zorgen voor een aangename leefomgeving en zijn een motor voor het lokale toerisme.

Daarom vindt de gemeenschap het belangrijk dat hoogstamboomgaarden bewaard blijven in de regio. Er moet wel meer aandacht zijn voor een goed beheer, want afgetakelde boomgaarden en rottend fruit ervaren de meeste inwoners als storend.

Deel op facebook
Deel op twitter