home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Onderzoek

De doelstellingen in de intentieverklaring zijn ambitieus. Samen aan een duurzame toekomst voor hoogstamboomgaarden werken betekent ook belangen afwegen en keuzes maken. Goede keuzes maken kan enkel met een goede kennis van zaken. Daarom zetten we in op onderzoek naar hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren. De resultaten vormen de basis om na te denken over een toekomst voor hoogstamboomgaarden en om oplossingen te zoeken voor de knelpunten waar hoogstamboomgaarden vandaag mee geconfronteerd worden.

Het onderzoek voor de opmaak van de visie focuste op het in kaart brengen van de huidige situatie van de hoogstamboomgaarden, de waardering van deze landschapselementen en het draagvlak voor een hoogstamboomgaardenbeleid. We gebruikten een combinatie van desktop- en literatuuronderzoek, expertenwaardering en participatieve waardering.

We gebruikten verschillende participatiemethoden zoals bevragingen en interviews, maar de resultaten waren opvallend gelijklopend:

  • iedereen steunt het behoud van een zeker aantal hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren, om diverse redenen;
  • omwille van het streekeigen karakter vinden mensen het belangrijk dat hoogstamboomgaarden verspreid over heel de regio blijven voorkomen;
  • slecht onderhouden hoogstamboomgaarden en rottend fruit ervaren mensen als heel negatief;
  • de overheid moet het behoud van hoogstamboomgaarden ondersteunen, maar de bevolking is ook bereid om zelf actie te ondernemen.

In de samenvatting van al deze onderzoeken kan je lezen welke methodes we gebruikten, wat de belangrijkste resultaten zijn en tot welke keuzes deze leidden in de visie voor de hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren. 

Ook voor het uitwerken van het actieprogramma zullen we nog onderzoek uitvoeren, zoals het inventariseren van hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren, het in kaart brengen van alle regelgeving die van toepassing is op hoogstamboomgaarden, kijken hoe andere hoogstamboomgaardenregio’s omgaan met hun landschap,… Ook deze onderzoeken publiceren we na afloop op deze website.

Een overzicht van alle onderzoeken met links naar de resultaten en de onderzoeksrapporten vind je via de links hieronder:

Deel op facebook
Deel op twitter