home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Onderzoeken die het actieprogramma ondersteunen

Alle onderzoeken ter ondersteuning van het actieprogramma lopen nog. Van zodra deze afgerond zijn, publiceren we de resultaten op deze website.

Overzicht van de onderzoeken

Inventarisatie en waarderen

Als we het hoogstamboomgaardenlandschap van Haspengouw willen bewaren en op maat beheren, is het belangrijk om eerst een zicht te krijgen op het aantal hoogstamboomgaarden, hun waarden en hun fysische toestand. Op basis van een detailinventarisatie van 53 hoogstamboomgaarden en met input van experten en gebruikers werkten we in dit onderzoek een handleiding uit om hoogstamboomgaarden te inventariseren en waarderen.

Aan de waarden koppelden we ook aanbevelingen voor het omgaan met vergunnigen en het voeren van een beheer op maat. Het onderzoek resulteerde in twee rapporten:

  • onderzoeksrapport: dit rapport beschrijft het inventarisatie-onderzoek, de gehanteerde methodiek, de resultaten, het participatieproces en hoe dit alles geleid heeft tot de ontwikkeling van verschillende gebruikstools.
  • gebruiksrapport: dit rapport bundelt alle gebruikstools (inventarisatiehandleiding, waarderingskader, afwegingskader vergunningen, afwegingskader beheer) en geeft de nodige achtergrond hierbij.
Deel op facebook
Deel op twitter