Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Een visie voor de hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren

We willen hoogstamfruitbomen koesteren als waardevolle streekeigen landschapselementen en samenwerken aan een duurzame verankering van hoogstamboomgaarden in een dynamisch landschap.

Dat was de doelstelling die de partners in 2017 vastlegden in een intentieverklaring. Na een project van ongeveer twee jaar, waarin we intensief samenwerkten met een brede groep van betrokkenen, werkten we die doelstelling verder uit in een visie voor het behoud, beheer en beleid van de hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren. Een visieworkshop met een representatieve groep betrokkenen vormde de basis voor deze visie. 

De visie bestaat uit acht ambities die duidelijk maken welke richting we samen op willen met de hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren:

  1. We houden het bestaande areaal hoogstamboomgaarden in Haspengouw op semi-dynamische wijze in stand;
  2. We zoeken actief naar nieuwe locaties waar hoogstamboomgaarden een plek kunnen krijgen;
  3. We zetten hoogstamboomgaarden in als streekeigen oplossing voor maatschappelijke uitdagingen en wensen in Haspengouw en Voeren;
  4. We zoeken oplossingen voor het voorkomen en bestrijden van moeilijk beheersbare ziektes en plagen;
  5. We ondersteunen een gepast beheer op maat van het doel en de waarde van de hoogstamboomgaarden;
  6. Bij het beheer van hoogstamboomgaarden besteden we aandacht aan zowel positieve als negatieve effecten op de professionele (laagstam)teelt;
  7. We voeren samen een stimulerend basisbeleid voor hoogstamboomgaarden met gedeelde verantwoordelijkheid;
  8. We voeren een aanvullend flexibel projectmatig beleid rond hoogstamboomgaarden.

De minister voor Onroerend Erfgoed legde deze visie vast op 24 mei 2019 in een ministerieel besluit. In de bijlage bij dat besluit kan je lezen waarom deze ambities nodig zijn, wat we er onder verstaan en hoe we deze zouden kunnen realiseren. De ambities vormen de bouwstenen voor het uitwerken van een actieprogramma, dat concrete acties en maatregelen bevat.  In de visie zelf staan al een paar voorbeelden van mogelijke acties samengevat. Welke kan je zien in deze infographic.

Deel op facebook
Deel op twitter