home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

We maken de keuzes samen

Op 10 oktober 2018 kwam een groep van 27 mensen samen in Hasselt om keuzes te maken voor de toekomst van de hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren. De groep was heel divers: medewerkers van de Vlaamse Overheid, de Provincie Limburg en gemeenten, vertegenwoordigers van belangenverenigingen zoals Natuurpunt, de Boerenbond en het Fruitstreekmuseum en ook individuele hoogstamboomgaardeigenaars.

Na een presentatie, waarin we de deelnemers op de hoogte brachten van de belangrijkste onderzoeksresultaten, legden we hen 14 stellingen voor, telkens met tegengestelde beleidsopties voor de hoogstamboomgaarden in de regio. De deelnemers gingen met elkaar in discussie en maakten keuzes. Hoe dit in zijn werk ging, kan je lezen in het verslag.

Een aangename vaststelling was dat er geen opvallende tegenstellingen waren tussen deelnemers van verschillende sectoren en dat iedereen begrip had voor elkaars standpunten. Op die manier kwamen we tot gedragen keuzes. Die verwerkten we in een visienota die focust op het behoud, beheer en beleid voor hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren:

We houden het bestaande areaal hoogstamboomgaarden in Haspengouw op een semi-dynamische wijze in stand en stoppen de dalende trend.

We zorgen voor een goed en duurzaam beheer van de hoogstamboomgaarden in Haspengouw, zowel traditioneel als in functie van natuur- en erfgoedwaarden, met aandacht voor mogelijke effecten op de professionele (laagstam)teelt.

We voeren samen een structureel basisbeleid voor hoogstamboomgaarden, aangevuld met een flexibel projectmatig beleid

 

Deze nota legden we voor aan de minister voor Onroerend Erfgoed, alle partners, belangengroepen en verenigingen. Zij gaven opmerkingen en aanvullingen op deze nota, die we verwerkten in de definitieve visie.

Deel op facebook
Deel op twitter