home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

We bepalen samen de te nemen acties

De visie telt 8 ambities voor het behoud, beheer en beleid van de hoogstamboomgaarden in Haspengouw. Om die ook op het terrein waar te maken, zijn acties nodig.

Welke acties zijn belangrijk? Wat doen we eerst? Wie doet wat? Welke beleidsinstrumenten zijn het meest geschikt? Tijdens drie workshops legden we de basis voor actieprogramma met concrete acties die moeten helpen de visie te realiseren.

Instrumentenworkshop

Op 30 november 2018 kwamen een 30-tal beleidsexperten samen om de bestaande beleidsinstrumenten te inventariseren en te evalueren hoe deze voor hoogstamboomgaarden ingezet (zouden) kunnen worden. We stelden vast dat er nauwelijks instrumenten voorhanden zijn die specifiek gericht zijn op hoogstamboomgaarden. Maar er zijn wel mogelijheden binnen het uitgebreide bestaande beleidsinstrumentarium, al zijn die niet altijd even duidelijk en moet dit soms nog nader onderzocht worden.

Dit bekijken we verder in functie van de concrete acties die we opnemen in het actieprogramma.

Workshop prioritaire acties

Op 5 februari 2019 selecteerde een diverse groep van circa 30 belanghebbenden samen 5 prioritaire acties:

  • Uitwerken van een vergunningskader en handhavingsbeleid
  • Opmaak van een hoogstamboomgaardeninventaris
  • Opstarten van een hoogstamboomgaardloket
  • Beheermaatregelen financieel ondersteunen
  • Gecentraliseerd oogstsysteem uitwerken

Lees het verslag van deze workshop.

Van hoogstamdroomgaard naar actieboom

Op 14 oktober 2019 bekeken de projectpartners alle voorstellen die we verzamelden tijdens de trefdag, de workshop prioritaire acties en op het online ideeënplatform. Zij kozen hieruit de voorstellen waar ze de volgende vijf jaar mee aan de slag willen gaan. 

Lees het verslag van deze workshop.

De weg van droom naar daad zal niet altijd eenvoudig zijn. Daarom bekijken we nu samen met de partners samen hoe we deze dromen kunnen realiseren, rekening houdend met onze taken, bevoegdheden en budgetten. De resultaten van die oefening brengen we samen in een actieprogramma: een lijst met concrete acties met hun timing.

Deel op facebook
Deel op twitter